Ankieta przedwyborcza dla kandydatów na burmistrza Świecia / pytania 6-11

Prezentujemy kolejne odpowiedzi kandydatów na burmistrza Świecia w naszej ankiecie przed Wyborami Samorządowymi 2018.

Mamy nadzieję, że ankieta jest pomocna w poznaniu wizji poszczególnych kandydatów.

Z pewnością powinna stać się też narzędziem, dzięki któremu będzie można ocenić działania nowego burmistrza po kilku latach rządzenia, porównując ten okres z deklaracjami zawartymi w ankiecie.

ANKIETA ODP 6

PAWEŁ KNAPIK

Czy potrzebne nam aż muzeum? To kolejna instytucja, której utrzymanie spadnie na barki mieszkańców, więc co do tego nie jestem przekonany… Jednak zdecydowanie należy podjąć rzetelną debatę na temat funkcjonowania Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej, bo dziś to takie trochę udawanie, że czeka się na odwiedzających z ciekawą ofertą i że sami odwiedzający są nią zainteresowani. Uważam, że powinniśmy skupić się bardziej na zbieraniu relacji historycznych od mieszkańców, dokumentowaniu tej historii Świecia i regionu, która jeszcze żyje w wielu starszych mieszkańcach, a której już niebawem nam zabranie. Cenni są ludzie, ich życie, wspomnienia, dokonania, bo to oni budują lokalną społeczność i to im należy się pamięć. Dlaczego o tym mówię? Bo najmłodsze pokolenie świecian często nie jest już nawet w stanie powiedzieć, gdzie w Świeciu funkcjonowała cukrownia czy octownia… Póki co wykorzystajmy wykształcenie, wiedzę i możliwości świetnych ludzi, jakich już mamy w Izbie Regionalnej, wyposażmy ich w nieco lepsze ramy finansowe. Zbierajmy pamiątki, dokumentujmy to, co się da, a na muzeum z prawdziwego zdarzenia pewnie przyjdzie kiedyś odpowiednia pora. Wcześniej warto zadbać też o to, co już istnieje. Myślę tu o cennych zbiorach Muzeum Pożarnictwa, które funkcjonuje przy OSP na ul. Mickiewicza. Marzy mi się, by pomóc strażakom w doprowadzeniu tego miejsca do dawnej świetności.
___________________

KRZYSZTOF KUŁAKOWSKI

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej zostanie przeniesiona do Zamku Krzyżackiego. Być może nowe, przestronniejsze pomieszczenie zainspiruje posiadaczy przedmiotów, eksponatów związanych z historią Świecia do podzielenia się swoimi zasobami. Dopiero wtedy należy podjąć decyzję o możliwości utworzenia muzeum, które funkcjonuje w oparciu o odpowiednią ustawę . W koncepcję utworzenia i funkcjonowania muzeum musieliby zaangażować się pasjonaci historii. Muzeum Papieru to również ciekawy pomysł, ale bez zaangażowania największej firmy papierniczej jak i wszystkich pozostałych działających w tej branży trudny do zrealizowania.
__________________

BOGDAN TARACH

Nie widzę potrzeby utworzenia Muzeum Ziemi Świeckiej i Muzeum Papieru.
Chciałbym zwiększyć rolę i zakres działań Izby Regionalnej.
___________________

DARIUSZ WOŹNIAK

W programie Komitetu Razem dla Świecia jest powstanie Muzeum Ziemi Świeckiej. Placówka ta działać ma, jako muzeum samorządowe. Główne zadanie takiego muzeum to oczywiście gromadzenie i przechowywanie zabytków., urządzenie wystaw, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wydawniczej. Muzeum powstałoby z przekształcenia Izby Regionalnej wykorzystując zasoby zarówno osobowe jak i rzeczowe Izby. Ciekawym miejscem na lokalizację takiego muzeum jest budynek po starym browarze.

ANKIETA ODP 7

PAWEŁ KNAPIK

Zamek to najcenniejsza perełka jaką mamy, niekwestionowany symbol naszej gminy. Dlatego jako radny województwa z taką radością podnosiłem rękę nad przyznaniem dotacji na prowadzone tam w ostatnich latach prace. Jako burmistrz chciałbym zdecydowanie zwiększyć finansowanie zamku z budżetu gminy, przede wszystkim w celu przeprowadzenia najpilniejszych remontów, które zagwarantują zachowanie go przynajmniej w obecnej kondycji. Do zrobienia jest sporo, w tym czekająca od wielu lat kwestia grożącej zawaleniem piwnicy. Docelowo jestem raczej zwolennikiem zachowania surowego stanu zamku, nigdy nie podobały mi się plany związane np. z tworzeniem w tym miejscu hotelu. Sprawmy, by zamek nie popadał w ruinę, by był bezpieczniejszy i ciekawszy dla turystów, wreszcie jeszcze bardziej otwórzmy go na samych mieszkańców. Kilka kat temu w jego wnętrzu pewna szczęśliwa młoda para zorganizowała swoje wesele, dlaczego w ich ślady nie mają pójść kolejni zakochani? W tych nieco zimnych, surowych ścianach jest zaklęty niepowtarzalny klimat tego miejsca, które ja osobiście z niesamowitą nostalgią kojarzę głównie z nocami spędzonymi na karimacie podczas kolejnych edycji Nocnego Śpiewania. Wreszcie mój „Plan dla Świecia” przewiduje, by właśnie w okolicach zamku stworzyć gigantyczny plac zabaw dla dzieci, osób niepełnosprawnych i dorosłych. Kiedy zamek stanie się naturalnym celem spacerów mieszkańców miasta i rosnącego ruchu turystycznego, to pojawi się również infrastruktura gastronomiczna. Wszyscy na tym skorzystamy, a i nietoperzom żyjącym w lochach życia specjalnie nie skomplikujemy.
___________________

KRZYSZTOF KUŁAKOWSKI

Jak już wcześniej odpowiadałem Zamek Krzyżacki po remoncie będzie naszą perełką turystyczną. Na pewno nie zostanie w takiej formie jak obecnie. Trwają uzgodnienia projektowe. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. Odbudowa będzie dotyczyła tych części zamku, które się zachowały.
__________________

BOGDAN TARACH

Mówiąc o przyszłości Zamku Krzyżackiego i terenu wokół zamku to plany są już podjęte a zadanie jest wpisanie Wieloletnią Prognozę Finansową. Realizacja projektu i podjęcie innych działań, które są w odpowiedziach wymienione mogą przynieść oczekiwany efekt.
Jeśli chodzi o to czy zamek częściowo odbudować czy też pozostawić w takiej formie jak obecnie to w tej sprawie powinna się wypowiedzieć nowo wybrana Rada Miasta.

___________________

DARIUSZ WOŹNIAK

Zamek Krzyżacki w Świeciu to doskonały temat do zrealizowania inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Widzę konieczność interwencji w to miejsce – może nie pilnej, bo wymaga to rzetelnej analizy oraz poszukania inwestora prywatnego. Cały obszar przyzamkowy to świetne miejsce na park rozrywki. Oryginalny pomysł plus doskonałe położenie Świecia to gwarancja sukcesu. Co do samego zamku, to zachowałbym jego charakter, a interwencja polegałaby raczej na inwestycjach zapewniających bezpieczeństwo oraz możliwość jego użytkowania. Najważniejsze w tej koncepcji jest jednak to, że to inwestor prywatny, czyli ten, który ryzykuje swoim kapitałem, ma zaproponować zakres przedsięwzięcia, który będzie rentowny.

ANKIETA ODP 8

PAWEŁ KNAPIK

Od siedmiu lat jestem wiceprzewodniczącym wojewódzkiej Komisji Ochrony Środowiska, więc mam doskonałą świadomość tego problemu. Dlatego niedawno, wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej w Świeciu Jerzym Wójcikiem, zorganizowaliśmy spotkanie wyjazdowe dla radnych i urzędników, którego efektem prawdopodobnie będzie postawienie w Świeciu stacji badawczej należącej do sieci Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Tylko takie urządzenie, działające w pełnym cyklu rocznym, da nam prawdziwy obraz sytuacji panującej w naszym mieście (wszystkie inne pseudoczujniki to tak naprawdę zabawki, z których pomiary nie mają jakiegokolwiek znaczenia, no może poza propagandowym). Jednak i bez tych danych wiemy, że z powietrzem w Świeciu w sezonie grzewczym dobrze nie jest. Aktualnie jedynym skutecznym narzędziem, jakie ma w rękach gmina są dotacje na instalowanie ekologicznych rozwiązań grzewczych, dlatego należy rozważyć zwiększenie przeznaczanych na ten cel funduszy. Doświadczenia miast zachodnich pokazują, że to najszybsza i najprostsza droga do poprawy sytuacji. Docelowo należy rozważyć również promowanie budownictwa na terenach uzbrojonych już w sieć gazową, by w nowo powstających domach w ogóle rezygnować z korzystania z paliw stałych, takich jak węgiel czy drewno. W Świeciu nie występuje natomiast problem tzw. smogu komunikacyjnego.
___________________

KRZYSZTOF KUŁAKOWSKI

Przez ostatnie 20 lat dla poprawy jakości powietrza w naszej Gminie zrobiono bardzo dużo. Udzielono ok 800 dotacji na wymianę kotłów na gaz i pelet. Zlikwidowano kotłownie w obiektach edukacji, kultury, sportu podłączono sieci ciepłowniczej. Chcę kontynuować te działania jak i postawić na edukację związaną z ochroną środowiska. Zrobię wszystko aby w lokalach należących do zasobów gminy podnieść standardy poprzez między innymi likwidację pieców.
__________________

BOGDAN TARACH

Chcąc zachęcić mieszkańców do zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne przyjazne środowisku, należy zwiększyć dotację na wymianę urządzeń grzewczych oraz odnawialne źródła energii. Kwota dotacji jest na tym samym poziomie od 10 lat.
Również powinniśmy pomyśleć o zmianie sposobu ogrzewania mieszkań komunalnych na ekologiczne.

___________________

DARIUSZ WOŹNIAK

Na początek musimy poznać skalę problemu, stąd dzięki głosowaniu mieszkańców udało się stowarzyszeniu Razem dla Świecia wygrać w konkursie pierwszy czujnik pomiaru jakości powietrza. I to już mamy. W drugiej kolejności zamierzamy zainstalować w Świeciu profesjonalną stację pomiaru jakości powietrza (może być na początek mobilna). W naszym programie stawiamy na edukacje, ciekawe akcje społeczne promujące temat ochrony powietrza. Ponadto zamierzamy zwiększyć jednostkowe dopłaty do ekologicznych źródeł ciepła i lepiej wypromować ten instrument wśród mieszkańców. Zanieczyszczone powietrze to również transport, dlatego mocno stawiamy na komunikację miejską, transport rowerowy. System dopina mądrą polityka przestrzenna i stawianie na zieleń, no i te wszystkie działania nie byłby skuteczne bez sankcji w postaci pouczeń oraz kar pieniężnych w przypadku stwierdzenia przekroczeń norm.

ANKIETA ODP 9

PAWEŁ KNAPIK

Barki na Wdę już nigdy nie wrócą, więc mówiąc o tej rzece myśleć możemy jedynie o jej wykorzystaniu turystycznym. W tym przypadku dobrym kierunkiem będzie promocja odcinka Tleń – Świecie, jako przedłużenia trasy dla najpopularniejszych spływów kajakowych (odpowiednia infrastruktura, z przeprawą dla kajaków istnieje już przecież nawet przy młynie w Przechowie). W ramach zagospodarowania terenów przy zamku odtworzyć należy również infrastrukturę na rzece, która będzie mogła służyć nie tylko kajakarzom, ale również wodniakom coraz częściej pływających Wisłą. Należy również wspierać dalszy rozwój bazy, którą dzięki staraniom rady sołeckiej (i Bogdana Taracha – mojego kolegi i godnego przeciwnika do urzędu burmistrza) już utworzono w Kozłowie. Chciałbym również kontynuować jeden z najlepszych projektów, które z kolei mi udało się zrealizować w samorządzie województwa – myślę o modernizacji wałów przeciwpowodziowych wg wzorcowego rozwiązania jakie wprowadziliśmy od mostu na Wdzie na ul. Mickiewicza do zamku. Utwardzenie korony wału doceniają chyba wszyscy, którzy pamiętają czasy, kiedy brnęło się tam w błocie. Podobne podejście do modernizacji wału wstecznego Wdy w kierunku Przechowa dałoby miastu piękny szlak do uprawiania rekreacji pieszej i rowerowej. Jeśli tylko pojawi się możliwość, a plany takie były, Świecie powinno dołożyć się do tej inwestycji.
___________________

KRZYSZTOF KUŁAKOWSKI

Odpowiadając już wcześniej o potencjale turystycznym. Chcę, aby rzeka Wda była wykorzystywana przez naszych mieszkańców jak i turystów poprzez organizację między innymi spływów kajakowych. Zamierzam ustabilizować jej bieg budując wał przeciwpowodziowy od mostu kolejowego do młyna zabezpieczając mieszkańców Przechowa przed zalewaniem ich posesji w przyszłości.
__________________

BOGDAN TARACH

Tak, poprzez podjęcie starań o pozyskanie środków finansowych na turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie rzeki Wdy, budowa małej mariny przy Zamku Krzyżackim. Tym działaniem wpiszemy się w żeglugę wśród lądową a ściślej mówiąc w turystykę wodną miast nad wiślańskich „Program Rządowy”.

___________________

DARIUSZ WOŹNIAK

Widzę taką szansę w dwóch aspektach: po pierwsze powstaniu bulwarów przy rzece, co zwróci miasto do rzeki. Tereny te stanowić będą miejsca do przyjemnego spędzania czasu dla mieszkańców na łonie natury. Ponadto sama rzeka powinna zwiększyć swoją rolę dla ruchu turystycznego. Wymaga to jednak nakładów finansowych i współpracy z gestorem tego terenu. Rolę burmistrza znowu widzę jako aktywnego inicjatora tego pomysłu.

ANKIETA ODP 10

PAWEŁ KNAPIK

Infrastruktura rowerowa: czyli jest dobrze, może być jeszcze lepiej. Oczywiście trzeba kontynuować budowę ścieżek rowerowych, choć z zastrzeżeniem, by tam gdzie to możliwe odsuwać je od dróg. Wg mnie kluczowe jest stworzenie infrastruktury towarzyszącej: głównie monitorowanych i bezpłatnych parkingów, na których każdy mieszkaniec będzie mógł bez obaw pozostawić swój jednoślad. Jeżeli będzie gdzie bezpiecznie pozostawić rower, to więcej osób zdecyduje się na wybranie tej formy transportu w drodze do pracy, szkoły, czy na zakupy. Brakuje też lepszego oznakowania ścieżek oraz takich podstaw jak stacje techniczne czy barierki – podpórki służące do bezpiecznego pokonania przejazdu przez drogi. W dłuższej perspektywie celem powinno być stworzenie systemu roweru gminnego, opartego na doświadczeniach Kopenhagi, czyli światowego lidera niestandardowych rozwiązań w tym względzie. Wiele niezwykle ciekawych projektów dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z rekreacją pojawiło się w tym roku w ramach projektów budżetu obywatelskiego. Wystarczy słuchać ludzi, oni na pewno podadzą wiele ciekawych rozwiązań, które przy odrobinie dobrej woli da się zrealizować.
___________________

KRZYSZTOF KUŁAKOWSKI

W przyszłości nastąpi dalszy rozwój ścieżek rowerowych, który zagwarantuję bezpieczne poruszanie się wszystkim miłośnikom rekreacji na świeżym powietrzu. Powstaną mapki tras rowerowych, spacerowych. Należy obserwować jak zmienia się trend na uprawianie różnych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych naszych mieszkańców i aktualizować kalendarz imprez tak, aby zaspokajać ich potrzeby. W swoim programie wyborczym zaproponuje mieszkańcom imprezy związane między innym z crossfit, zawody typu Runmageddon czy Triathlon oraz Quathlon (do pływania, jazdy na rowerze i biegu dodam pływanie kajakiem).
__________________

BOGDAN TARACH

Infrastruktura rowerowa jest rozbudowywana i nadal się powinna rozwijać zgodnie z potrzebą mieszkańców i kierunkiem rozwoju rekreacji i turystyki. Osobom aktywnie spędzający czas wolny chcę zaoferować Park Linowy w Przechowie, który zgłosiłem jako Projekt Obywatelski do budżetu gminy Świecie na 2019r jest również inicjatywa Projektu Obywatelskiego Budowa Toru Rowerowego Wielofunkcyjnego też w parku w Przechowie.
Obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej nr.5 i te proponowane tworzyłyby kompleks rekreacyjno-sportowy.

___________________

DARIUSZ WOŹNIAK

Infrastruktura rowerowa jest dobrze rozwinięta w Świeciu. Rozumiem, że to pewien kosztowny proces, który należy kontynuować, żeby domknąć całe ciągi tras. Ponadto należy zadbać o oświetlenie tras, co umożliwi bezpieczne korzystanie z nich także w okresie jesienno-zimowym. Dodatkowo zamierzamy wprowadzić tzw. rowery miejsko-gminne, gdzie wzorem innych miast będzie możliwość wypożyczenia rowerów. Rekreację chcielibyśmy oprzeć o ośrodek wypoczynkowy w Decznie, Park Rozrywki przy Zamku, nowe parki miejskie. W tym celu zamierzamy wybrać operatora prywatnego, który zaproponuje i sfinansuje najciekawsze rozwiązania infrastrukturalne dla Deczna i Zamku. W programie Razem dla Świecia jest również punkt: „jedno boisko wielofunkcyjne przy każdej szkole”. Sama infrastruktura to jednak nie wszystko, dlatego mocno chcemy wspierać organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające w tym obszarze. Zorganizowane imprezy rekreacyjne cieszą się bowiem coraz większą popularnością.

ANKIETA ODP 11

PAWEŁ KNAPIK

Tak, właśnie miejsca spotkań i zabawy bardzo w Świeciu brakuje. Stąd moja deklaracja realizacji już przyjętej koncepcji zagospodarowania terenów wokół zamku, którą chcę poszerzyć o budowę naprawdę gigantycznego placu zabaw. Ma to być teren z urządzeniami dla dzieci, ale również z huśtawkami dla niepełnosprawnych i – uwaga – dla dorosłych. W wielu miastach Europy i Polski takie miejsca już funkcjonują i cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Drugim naturalnym centrum rekreacji i wypoczynku jest dla naszej gminy Deczno. Dalsze inwestycje w infrastrukturę ośrodka czy utworzenie kina letniego, to wg mnie gwarancja sukcesu tego miejsca i stworzenia naprawdę ciekawej propozycji dla mieszkańców. Natomiast odrębną sprawą są tereny zielone. W tym przypadku uważam, że czeka nas poważna dyskusja o stworzeniu dużego parku miejskiego i wybrania lokalizacji dla niego. Trzeba mieć na uwadze, że to zadanie, którego efekty będą widoczne za wiele lat i dlatego zasadne wydaje się szukanie miejsca między Świeciem, a Sulnowem i Sulnówkiem, które staną się przecież kiedyś dzielnicami miasta. Kiedy do tego dojdzie będziemy już mieli park w samym środku. W takich sprawach trzeba planować w naprawdę długiej perspektywie.
___________________

KRZYSZTOF KUŁAKOWSKI

Chcę, aby mieszkańcy naszej Gminy tworzyli zgraną wspólnotę lokalną. Byli dla siebie serdeczni, życzliwi i mogli liczyć na pomoc kiedy będzie potrzebna. Jedną z metod osiągnięcia tego celu będzie tworzenie dużych parków miejskich dla całych rodzin. Największy taki park powstanie przy zamku. Przy współpracy z naszymi spółdzielniami można wiele takich miejsc utworzyć, a te miejsca, które znajdują się blisko bloków częściowo przeznaczyć na parkingi i nasadzenia zieleni.
__________________

BOGDAN TARACH

Park miejski w Świeciu to nic innego jak przywrócenie rekreacyjnego znaczenia rzeki Wdy w życiu mieszkańców. Miejsce to teren nad rzeką Wda wzdłuż ul. Wodnej, gdzie można stworzyć miejsca spotkań (pikników) i placów zabaw.

___________________

DARIUSZ WOŹNIAK

Oczywiście, że widzę taką potrzebę i to dużą. Według mnie dorastamy w czasach kiedy to technologia bierze górę. Kiedyś na komunię standardem był rower, a teraz smartfon, laptop. Jeśli będziemy szli tylko tą drogą, to młodzież nie będzie się rozwijać tak jak powinna, a brak ruchu to problemy zdrowotne na przyszłość. Parki miejski to doskonałe miejsce, aby spędzić czas z dziećmi, fajna przestrzeń dla osób starszych. To wzmacnianie więzi rodzinnych, nauka nawiązywania kontaktów. Zieleń to zdrowie i czyste powietrze. Trudno wypowiadać się teraz na temat konkretnych lokalizacji, bo to wymaga analizy planu zagospodarowania przestrzennego oraz własności poszczególnych terenów. W programie Razem dla Świecia dużo miejsca poświęcamy terenom zielonym i taki park miejski na pewno stworzymy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s