Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą nieformalną, osobami działającymi w organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, organizacjach społecznych, ale też mieszkańcami gminy Świecie wcześniej nigdzie niezrzeszonymi, którzy chcą mieć wpływ na to w jakim kierunku rozwija się Świecie.

Łączy nas przede wszystkim chęć wprowadzania pozytywnych zmian w przestrzeni publicznej i życiu naszego miasta i gminy.

W pierwszych miesiącach działalności zamierzamy pozostać grupą nieformalną pod szyldem ruchu miejskiego Świecie 2030, bez tworzenia struktur stowarzyszenia lub fundacji (co jest niezbędne w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych).

Zaangażowanie naszych członków w pracę różnych organizacji pozarządowych stwarza możliwość wnioskowania o środki na realizację naszych pomysłów/inicjatyw właśnie poprzez te podmioty.